1. <table id="hihre"><meter id="hihre"></meter></table>
   <table id="hihre"><dd id="hihre"></dd></table>

    <var id="hihre"></var>
    <var id="hihre"></var>
   1. 現在位置 >首頁 > 防火門規范下載 >正文

    九安防火門產品檢驗報告3C證書明細表

    更新時間 2021/3/24 10:27:31
    為了為保證文檔方便閱讀和保存,防火門規范資料下載均采用百度網盤的形式,文檔提取碼在本內容下面

             九安防火門共有鋼質防火門、木質防火門、玻璃防火門(其他材料防火門)、鋼質防火窗、木質防火窗、無機卷簾防火門的產品檢驗報告和3C強制認可證書74種。產品種類足可以滿足您的工程使用需求,歡迎來人來電咨詢洽談。防火門產品報告驗證真偽網址:http://www.cccf.net.cn

    序號

    產品名稱

    產品型號

    證書編號

    檢驗報告

    有效截止日期

    1

    特級防火卷簾(無機)

    TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-330(主型)

    2016081806007220

    Gn201605941

    2021/12/13

    2

    木質隔熱防火門

    MFM-1023-d5A1.00(乙級)-1帶造型(主型)

    2016081806006688

    Gn201606152

    2021/11/9

    3

     鋼質隔熱防火門

    GFM-2124-bd5A1.00(乙級)-2-w(主型)
    GFM-2124-d5A1.00
    (乙級)-2-w
    GFM-1524-bd5A1.00
    (乙級)-2(子母式)-w
    GFM-1524-d5A1.00
    (乙級)-2(子母式)-w

    2016081806006689

    Gn201606163

    2021/11/9

    4

     鋼質隔熱防火門

    GFM-1021-dk5A0.50(丙級)-1-YXM(主型)

    2016081806006536

    Gn201606180

    2021/11/3

    5

     鋼質隔熱防火門

    GFM-1123-dk5A1.00(乙級)-1帶造型帶門鏡(主型)

    2016081806006539

    Gn201606169

    2021/11/3

    6

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1123-dk5A1.50(甲級)-1帶造型帶門鏡(主型)

    2016081806006534

    Gn201606156

    2021/11/3

    7

    鋼質隔熱防火門

    GFM-2123-dk5A0.50(丙級)-2-Y-w(主型)

    2016081806006538

    Gn201606174

    2021/11/3

    8

    鋼質隔熱防火門

    GFM-2121-dk5A0.50(丙級)-2-YXM(主型)

    2016081806006537

    Gn201606178

    2021/11/3

    9

     鋼質隔熱防火門

    GFM-1023-dk5A0.50(丙級)-1-Y-w(主型)

    2016081806006533

    Gn201606177

    2021/11/3

    10

     鋼質隔熱防火門

    GFM-1124-bd5A1.00(乙級)-1-w(主型)
    GFM-1124-d5A1.00
    (乙級)-1-w

    2016081806006535

    Gn201606165
    Gn201606166

    2021/11/3

    11

     鋼質隔熱防火門

    GFM-1023-dk5A0.50(丙級)-1-w(主型)
    GFM-0718-dk5A0.50(
    丙級)-1-w
    GFM-0818-dk5A0.50(
    丙級)-1-w
    GFM-0918-dk5A0.50(
    丙級)-1-w
    GFM-0721-dk5A0.50(
    丙級)-1-w

    2016081806003414

    Gn201518763

    2021/6/6

    12

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1021-dk5A0.50(丙級)-1-w(主型)
    GFM-0718-dk5A0.50(
    丙級)-1-w
    GFM-0818-dk5A0.50(
    丙級)-1-w
    GFM-0918-dk5A0.50(
    丙級)-1-w

    2015081806005215

    Gn201401923

    2020/6/14

    13

    鋼質隔熱防火門

    GFM-2123-dk5A0.50(丙級)-2-w(主型)
    GFM-1018-dk5A0.50(
    丙級)-2-w
    GFM-1218-dk5A0.50(
    丙級)-2-w
    GFM-1518-dk5A0.50(
    丙級)-2-w
    GFM-1020-dk5A0.50(
    丙級)-2-w
    GFM-1220-dk5A0.50(
    丙級)-2-w

    2016081806003413

    Gn201518762

    2021/6/6

    14

    鋼質隔熱防火窗

    GFC 0913-H-A1.50(甲級)(主型)

    2016081806005852

    Gn201606188

    2021/9/22

    15

    鋼質隔熱防火窗

    GFC 2112-D-A1.50(甲級)(主型)

    2016081806005851

    Gn201606189

    2021/9/22

    16

     木質隔熱防火門

    MFM-1023-dk5A0.50(丙級)-1-(主型)
    MFM-0820-dk5A0.50
    (丙級)-1-
    MFM-1020-dk5A0.50
    (丙級)-1-
    MFM-0821-dk5A0.50
    (丙級)-1-
    MFM-0718-dk5A0.50
    (丙級)-1-
    MFM-0818-dk5A0.50
    (丙級)-1-
    MFM-0918-dk5A0.50
    (丙級)-1-
    MFM-1018-dk5A0.50
    (丙級)-1-

    2016081806003410

    Gn201518772

    2021/6/6

    17

     木質隔熱防火門

    MFM-1023-bd5A1.00(乙級)-1-(主型)
    MFM-1023-d5A1.00(
    乙級)-1-
    MFM-1022-bd5A1.00
    (乙級)-1-
    MFM-1021-bd5A1.00
    (乙級)-1-
    MFM-1022-d5A1.00
    (乙級)-1-
    MFM-1021-d5A1.00
    (乙級)-1-

    2016081806003412

    Gn201518773
    Gn201518774

    2021/6/6

    18

    木質隔熱防火門

    MFM-2123-dk5A0.50(丙級)-2-(主型)
    MFM-1220-dk5A0.50
    (丙級)-2-
    MFM-0818-dk5A0.50
    (丙級)-2-
    MFM-1018-dk5A0.50
    (丙級)-2-
    MFM-1218-dk5A0.50
    (丙級)-2-
    MFM-1518-dk5A0.50
    (丙級)-2-

    2016081806003416

    Gn201518771

    2021/6/6

    19

    木質隔熱防火門

    MFM- 2123 - bd5 A1.00(乙級)-2(主型)
    MFM-1523 - bd5A1.00
    (乙級)-2(子母式)
    MFM-2123 -d5 A1.00
    (乙級)-2
    MFM- 1523-d5A1.00
    (乙級)-2(子母式)
    MFM-1521-bd5A1.00
    (乙級)-2
    MFM-1523-bd5A1.00
    (乙級)-2
    MFM-1521-d5A1.00
    (乙級)-2
    MFM-1221-bd5A1.00
    (乙級)-2(子母式)
    MFM-1221-d5A1.00
    (乙級)-2(子母式)

    2015081806005206

    2011-0862
    Gn201400863

    2020/6/14

    20

     木質隔熱防火門

    MFM-2123-bd5A1.50(甲級)-2(主型)
    MFM-2123-d5A1.50
    (甲級)-2
    MFM-1523-bd5A1.50
    (甲級)-2(子母式)
    MFM-1523-d5A1.50
    (甲級)-2(子母式)
    MFM-1221-bd5A1.50(
    甲級)-2
    MFM-1521-bd5A1.50(
    甲級)-2
    MFM-1221-d5A1.50
    (甲級)-2
    MFM-1521-d5A1.50
    (甲級)-2
    MFM-1821-d5A1.50
    (甲級)-2
    MFM-1221-bd5A1.50
    (甲級)-2(子母式)
    MFM-1521-bd5A1.50
    (甲級)-2(子母式)
    MFM-1223-d5A1.50
    (甲級)-2(子母式)
    MFM-1221-d5A1.50
    (甲級)-2(子母式)

    2015081806009498

    Gn201508760
    Gn201508761
    Gn201508762
    Gn201508763

    2020/8/26

    21

     木質隔熱防火門

    MFM-1023-bd5A1.50(甲級)-1(主型)
    MFM-1023-d5A1.50
    (甲級)-1
    MFM-0921-bd5A1.50
    (甲級)-1
    MFM-1021-bd5A1.50
    (甲級)-1
    MFM-0821-d5A1.50
    (甲級)-1
    MFM-0921-d5A1.50
    (甲級)-1
    MFM-1021-d5A1.50
    (甲級)-1

    2015081806009497

    Gn201508765
    Gn201508766

    2020/8/26

    22

     鋼木質隔熱防火門

    GMFM-1023-dk5A0.50(丙級)-1-w(主型)
    GMFM-0820-dk5A0.50(
    丙級)-1-w
    GMFM-0718-dk5A0.50(
    丙級)-1-w
    GMFM-0818-dk5A0.50(
    丙級)-1-w
    GMFM-0918-dk5A0.50(
    丙級)-1-w
    GMFM-1018-dk5A0.50(
    丙級)-1-w

    2016081806003409

    Gn201518768

    2021/6/6

    23

     鋼木質隔熱防火門

    GMFM-2123-bd5A1.00(乙級)-2-w(主型)
    GMFM-2123-d5A1.00
    (乙級)-2-w
    GMFM-1523-bd5A1.00
    (乙級)-2(子母式)-w
    GMFM-1523-d5A1.00
    (乙級)-2(子母式)-w
    GMFM-1221-bd5A1.00(
    乙級)-2-w
    GMFM-1521-bd5A1.00(
    乙級)-2-w
    GMFM-1821-bd5A1.00(
    乙級)-2-w
    GMFM-2121-bd5A1.00(
    乙級)-2-w
    GMFM-1221-d5A1.00(
    乙級)-2-w
    GMFM-1521-d5A1.00(
    乙級)-2-w
    GMFM-1821-d5A1.00(
    乙級)-2-w
    GMFM-2121-d5A1.00(
    乙級)-2-w
    GMFM-1221-bd5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-w
    GMFM-1221-d5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-w
    GMFM-1521-d5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-w

    2015081806005218

    Gn201401902
    Gn201401903
    Gn201401904
    Gn201401905

    2020/6/14

    24

     鋼木質隔熱防火門

    GMFM-1023-bd5A1.50(甲級)-1-w(主型)
    GMFM-1023-d5A1.50
    (甲級)-1-w
    GMFM-1021-bd5A1.50(
    甲級)-1-w
    GMFM-0922-d5A1.50(
    甲級)-1-w
    GMFM-0921-d5A1.50(
    甲級)-1-w
    GMFM-1021-d5A1.50(
    甲級)-1-w

    2015081806009495

    Gn201401900
    Gn201401901

    2020/8/26

    25

    鋼木質隔熱防火門
    產品型號 認證委托人 :河北九安防火門制造集團有限公司 證書編號
     
    檢驗報告
     
        

    GMFM-1023-bd5A1.00(乙級)-1-w(主型)
    GMFM-1023-d5A1.00
    (乙級)-1-w
    GMFM-0921-bd5A1.00(
    乙級)-1-w
    GMFM-1021-bd5A1.00(
    乙級)-1-w
    GMFM-0921-d5A1.00(
    乙級)-1-w
    GMFM-1021-d5A1.00(
    乙級)-1-w

    2015081806005217

    Gn201401906
    Gn201401907

    2020/6/14

    26

     鋼木質隔熱防火門

    GMFM-2123-bd5A1.50(甲級)-2-w(主型)
    GMFM-2123-d5A1.50
    (甲級)-2-w
    GMFM-1523-bd5A1.50
    (甲級)-2(子母式)-w
    GMFM-1523-d5A1.50
    (甲級)-2(子母式)-w
    GMFM-1221-bd5A1.50(
    甲級)-2-w
    GMFM-1221-d5A1.50(
    甲級)-2-w
    GMFM-1521-d5A1.50(
    甲級)-2-w
    GMFM-1221-bd5A1.50(
    甲級)-2(子母式)-w
    GMFM-1221-d5A1.50(
    甲級)-2(子母式)-w
    GMFM-1521-d5A1.50(
    甲級)-2(子母式)-w

    2015081806009496

    Gn201401896
    Gn201401897
    Gn201401898
    Gn201401899

    2020/8/26

    27

    鋼木質隔熱防火門

    GMFM-2123-dk5A0.50(丙級)-2-w(主型)
    GMFM-1018-dk5A0.50(
    丙級)-2-w
    GMFM-1218-dk5A0.50(
    丙級)-2-w
    GMFM-1518-dk5A0.50(
    丙級)-2-w
    GMFM-1818-dk5A0.50(
    丙級)-2-w
    GMFM-1220-dk5A0.50(
    丙級)-2-w

    2016081806003417

    Gn201518767

    2021/6/6

    28

     鋼質隔熱防火門

    GFM-1023-d5A1.50(甲級)-1-w(主型)
    GFM-0921-d5A1.50(
    甲級)-1-w
    GFM-1021-d5A1.50(
    甲級)-1-w

    2016081806001591

    Gn201518798

    2021/3/31

    29

     鋼質隔熱防火門

    GFM-1023-bd5A1.00(乙級)-1-w(主型)
    GFM-1023-d5A1.00
    (乙級)-1-w
    GFM-1021-bd5A1.00(
    乙級)-1-w
    GFM-0921-bd5A1.00(
    乙級)-1-w
    GFM-0921-d5A1.00(
    乙級)-1-w
    GFM-1021-d5A1.00(
    乙級)-1-w
    GFM-1022-d5A1.00(
    乙級)-1-w

    2015081806005213

    Gn201401920
    Gn201401921

    2020/6/14

    30

     鋼質隔熱防火門

    GFM-2123-d5A1.50(甲級)-2-w(主型)
    GFM-1523-d5A1.50
    (甲級)-2(子母式)-w
    GFM-1221-d5A1.50(
    甲級)-2-w
    GFM-1521-d5A1.50(
    甲級)-2-w
    GFM-1821-d5A1.50(
    甲級)-2-w
    GFM-2121-d5A1.50(
    甲級)-2-w
    GFM-1221-d5A1.50(
    甲級)-2(子母式)-w
    GFM-1521-d5A1.50(
    甲級)-2(子母式)-w

    2016081806000565

    Gn201515496
    Gn201515497

    2021/2/3

    31

     鋼質隔熱防火門

    GFM-1821-dk5A0.50(丙級)-2-w(主型)
    GFM-1218-dk5A0.50(
    丙級)-2-w
    GFM-1518-dk5A0.50(
    丙級)-2-w

    2015081806005216

    Gn201401922

    2020/6/14

    32

    鋼質隔熱防火門

    GFM-2123-bd5A1.00(乙級)-2-w(主型)
    GFM-2123-d5A1.00
    (乙級)-2-w
    GFM-1523-bd5A1.00
    (乙級)-2(子母式)-w
    GFM-1523-d5A1.00
    (乙級)-2(子母式)-w
    GFM-1221-bd5A1.00(
    乙級)-2-w
    GFM-1521-bd5A1.00(
    乙級)-2-w
    GFM-1821-bd5A1.00(
    乙級)-2-w
    GFM-2121-bd5A1.00(
    乙級)-2-w
    GFM-1221-d5A1.00(
    乙級)-2-w
    GFM-1521-d5A1.00(
    乙級)-2-w
    GFM-1821-d5A1.00(
    乙級)-2-w
    GFM-2121-d5A1.00(
    乙級)-2-w
    GFM-1221-bd5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-w
    GFM-1222-bd5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-w
    GFM-1221-d5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-w
    GFM-1521-d5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-w

    2015081806005214

    Gn201401916
    Gn201401917
    Gn201401918
    Gn201401919

    2020/6/14

    33

    隔熱型防火玻璃

    FFB-28-A1.00(室內)(主型)

    2016081806004444

    Gn201518797

    2021/7/26

    34

    鋼質隔熱防火窗

    GFC 1211-D-A1.50(甲級)

    2016081806004445

    Gn201518789

    2021/7/26

    35

    鋼質隔熱防火窗

    GFC 0912-H-A1.00(乙級)(主型)

    2016081806004446

    Gn201518793

    2021/7/26

    36

    木質隔熱防火門

    MFM-2123-bd5A1.00(乙級)-2-ZM(主型)
    MFM-2123-d5A1.00(
    乙級)-2-ZM
    MFM-1523-bd5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-ZM
    MFM-1523-d5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-ZM

    2016081806004342

    Gn201518779
    Gn201518780

    2021/7/18

    37

     木質隔熱防火門

    MFM-2123-bd5A1.00(乙級)-2-T(主型)
    MFM-2123-d5A1.00(
    乙級)-2-T
    MFM-1523-bd5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-T
    MFM-1523-d5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-T

    2016081806004341

    Gn201518777
    Gn201518778

    2021/7/18

    38

    木質隔熱防火門

    MFM-2123-bd5A1.00(乙級)-2-(主型)
    MFM-2123-d5A1.00(
    乙級)-2-
    MFM-1523-bd5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-
    MFM-1523-d5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-

    2016081806004344

    Gn201518775
    Gn201518776

    2021/7/18

    39

    鋼木質隔熱防火門

    GMFM-2123-bd5A1.00(乙級)-2-w-T(主型)
    GMFM-2123-d5A1.00(
    乙級)-2-w-T
    GMFM-1523-bd5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-w-T
    GMFM-1523-d5A1.00(
    乙級)-2(子母式)-w-T

    2016081806004343

    Gn201518769
    Gn201518770

    2021/7/18

    40

    其他材質隔熱防火門

    QTFM-1523-bd5A1.50(甲級)-2(子母式)-w(主型)

    2016081806003411

    Gn201518781

    2021/6/6

    41

    其他材質隔熱防火門

    QTFM-1523-bd5A1.00(乙級)-2(子母式)-w(主型)

    2016081806003415

    Gn201518785

    2021/6/6

    42

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1024-bd5A1.00(乙級)-1-c(主型)
    GFM-1024-d5A1.00
    (乙級)-1-c

    2016081806003135

    Gn201600301
    Gn201600302

    2021/5/29

    43

    鋼質隔熱防火門

    GFM-2123-dk5A0.50(丙級)-2-c(主型)

    2016081806003134

    Gn201600303

    2021/5/29

    44

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1023-dk5A0.50(丙級)-1-c(主型)

    2016081806003133

    Gn201600304

    2021/5/29

    45

    其他材質隔熱防火門

    QTFM-2123-bd5A1.50(甲級)-2(主型)

    2016081806000566

    Gn201515500

    2021/2/3

    46

    其他材質隔熱防火門

    QTFM-1023-bd5A1.50(甲級)-1(主型)

    2016081806000564

    Gn201515501

    2021/2/3

    47

    鋼質隔熱防火窗

    GFC 2118-D-A1.00(乙級)-w(主型)

    2015081806000040

    Gn201403865

    2020/2/15

    48

    鋼質隔熱防火窗

    GFC 2118-D-A1.50(甲級)-w(主型)

    2015081806000039

    Gn201403864

    2020/2/15

    49

    其他材質隔熱防火門

    QTFM-2123-bd5A1.00(乙級)-2(主型)

    2015081806005207

    2011-0866
    Gn201400868

    2020/6/14

    50

     其他材質隔熱防火門

    QTFM-1023-bd5A1.00(乙級)-1(主型)

    2015081806005208

    2011-0867
    Gn201400869

    2020/6/14

    51

     木質隔熱防火門

    MFM- 1021 - dk5 A0.50(丙級)-1(主型)

    2015081806005209

    Gn201205613

    2020/6/14

    52

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1020-dk5A0.50(丙級)-1(主型)

    2015081806005211

    Gn201206398

    2020/6/14

    53

    木質隔熱防火窗

    MFC 2118-D-A1.00(乙級)-w(主型)

    2015081806000041

    Gn201403867

    2020/2/15

    54

    木質隔熱防火門

    MFM- 1023 - bd5 A1.00(乙級)-1(主型)
    MFM-1023 -d5 A1.00
    (乙級)-1

    2015081806005205

    2011-0863
    Gn201400862

    2020/6/14

    55

    鋼質隔熱防火窗

    GFC 1818-H-A1.50(甲級)(主型)

    2012081806000025

    Gn201205600

    2017/11/26

    56

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1221-dk5A1.50(甲級)-2子母式帶造型帶門鏡Ⅰ(主型)

    2015081806009494

    Gn201508767

    2020/8/26

    57

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1820-dk5A0.50(丙級)-2(主型)

    2015081806005212

    Gn201206397

    2020/6/14

    58

    鋼質隔熱防火窗

    GFC 1818-D-A1.50(甲級)(主型)

    2012081806000024

    Gn201205599

    2017/11/26

    59

    木質隔熱防火門

    MFM-1821 -dk5 A0.50(丙級)-2(主型)

    2015081806005210

    Gn201205612

    2020/6/14

    60

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1021-dk5A1.50(甲級)-1帶造型帶門鏡Ⅳ(主型)

    2015081806009493

    Gn201508768

    2020/8/26

    61

    鋼木質隔熱防火門

    GMFM-1821-dk5A0.50(丙級)-2-w(主型)

    2015081806005220

    Gn201401908

    2020/6/14

    62

    鋼木質隔熱防火門

    GMFM-1021-dk5A0.50(丙級)-1-w(主型)

    2015081806005219

    Gn201401909

    2020/6/14

    63

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1821-dk5A0.50(丙級)-2(主型)

    2015081806005739

    Gn201206405
    Gn201400877

    2020/6/16

    64

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1021-dk5A0.50(丙級)-1(主型)

    2015081806005738

    Gn201206406
    Gn201400879

    2020/6/16

    65

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1821-dk5A0.50(丙級)-2(主型)

    2015081806005739

    Gn201206405
    Gn201400877

    2020/6/16

    66

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1021-dk5A0.50(丙級)-1(主型)

    2015081806005738

    Gn201206406
    Gn201400879

    2020/6/16

    67

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1820-dk5A0.50(丙級)-2(主型)

    2015081806005737

    Gn201206403
    Gn201400876

    2020/6/16

    68

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1020-dk5A0.50(丙級)-1(主型)

    2015081806005736

    Gn201206404
    Gn201400878

    2020/6/16

    69

    鋼質隔熱防火門

    GFM-2123-bd5A1.00(乙級)-2(主型)

    2015081806005735

    Gn201206401
    Gn201400874

    2020/6/16

    70

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1023-bd5 A1.00(乙級)-1(主型)

    2015081806005734

    Gn201206402
    Gn201400875

    2020/6/16

    71

     其他材質隔熱防火門

    QTFM-1821 - bd5 A1.00(乙級)-2 - 不銹鋼大玻璃門(主型)

    2015081806005733

    2009-2870
    Gn201400871

    2020/6/16

    72

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1022 - bd5 A1.00(乙級)-1(主型)
    GFM- 1022 -d5 A1.00
    (乙級)-1

    2015081806005732

    2009-2850

    2020/6/16

    73

    鋼質隔熱防火門

    GFM-1022 -dk5 A1.00(乙級)-1-壓花帶門鏡(主型)

    2015081806005731

    2009-2852

    2020/6/16

    74

     鋼質隔熱防火門

    GFM-1822-bd5A1.00(乙級)-2(主型)
    GFM-1822-d5A1.00
    (乙級)-2
    GFM-1422-bd5A1.00
    (乙級)-2(子母式)
    GFM-1422-d5A1.00
    (乙級)-2(子母式)

    2015081806005730

    2009-2851
    Gn201400873

    2020/6/16

     

    下載鏈接

    點擊下載鏈接之后,請輸入文檔提取碼:

    上一篇:高層民用建筑防火設計規范GB50045-95
    下一篇:消防設計之建筑內部裝修設計防火規范
    防火門十大品牌
    河北九安防火門制造集團有限公司
    銷售熱線: 18931226771 18932668163
    總公司地址:河北省保定市七一東路民營科技產業園鳳棲街531號   冀ICP備18007930號-1
    中國十大品牌防火門
    中文字幕与邻居少妇性刺激,爱奇艺乱码,1区1区3区4区产品乱码芒果,欧美亚洲综合另类无码,亚洲AV无码一区二区二三区 免费国产成人高清在线网站| 青柠视频在线播放| 无遮挡又色又刺激的视频| 午夜嘿嘿嘿在线观看| 新婚娇妻被黑人大肉在线观看| 久久国产美女精品久久| 1卡2卡3卡4卡免费| CHINESE GAY 帅男SOLO| 日本一道在线播放高清| 亚洲伊人色欲综合网| VIDESGRATIS欧美另类| 久久免费午夜福利院| 香蕉女郎在线观看| 成年片黄网视频免费播放| 男男性行为GV资源播放网站| 国产青草视频免费观看| 上司侵犯部下人妻3| Α片毛片香港经典免费观看| 大叫受不了了好爽国产| 国产AV巨作情欲放纵无码| 午夜大片无码体验区| 网友自拍区视频精品| 小小免费视频在线观看| 性AV无码天堂VR专区| A级裸片一毛片不收费| 激情综合色综合啪啪五月| FREE女厕所VEDIO性12| 无码网站天天爽免费看视频| 男女一边摸一边做羞羞视频| 欧美肥胖老妇做爰VIDEOS| 女人自慰AV免费观看网址| 国产有奶水哺乳期无码AVAV| 欧美黑吊大战白妞| 67194成l人在线观看线路| 日本动漫爆乳H动漫啪啪免费| 亚洲人成黄网站69影院| 中文字幕无码一区二区三区| 免费高清播放A级毛片完整版| 日本大乳AV片在线观看| 最好看的2018中文字幕国语版下载| 国产丝袜在线精品丝袜不卡| 女学生上课自慰喷水| 无码 在线 人妻 中出| 黄三级高清在线播放| 午夜dj视频在线视频| 鲁一鲁一鲁一鲁一曰| 亚洲AV日韩综合一区二区三区| 中文字幕亚洲一区二区三区| 亚洲国产欧美一区点击进入| 欧美胖老太牲交大战| 欧美牲交A欧美牲交AⅤ电影| 国产97碰免费视频| 欧美黑人性XX00| 抖音高清视频下载| 吃奶揉捏奶头高潮在线视频| 日韩中文无码有码免费视频| 在线亚洲欧美专区看片| 美女裸体扒开两腿让我桶| 无码真人肉片在线观看| 正在播放黑人40厘米无码专区| 一本久道综合五月色婷婷| 人妻出差精油按摩被中出| 亚洲AV日韩AV高潮潮喷无码| 娇妻系列交换| 白花花大屁股的熟妇| 少妇高潮惨叫正在播放对白| 国产免费踩踏调教视频| 午夜无码片在线观看影院中文| 朝鲜肥妇鲜肉BBW| 极品午夜福利1000在线| 法国A级情欲片| 高清插曲三十分钟| 日本一区二区三区高清无卡| 福利 无码 三级 视频| 羞羞影院免费版在线观看| 亚洲超清精品AV在线| 床震吃奶摸下的激烈视频| 和黑人邻居中文字幕在线| 日日透夜夜透免费视频| 成年性午夜无码免费视频| 日本大片在线看黄A∨免费| 精品视频国产狼友视频 | 卡一卡二卡三卡四高清网站免费观看| 办公室漂亮人妇在线观看| 朋友的朋友4线观高清| 可播放的免费男同GAY| 中文字幕无码免费久久99| 亚洲VA久久久噜噜噜久久| 国产精品亚洲综合网| 国产精品v欧美精品v日本精品| 亚欧美日韩香蕉在线播放视频| 国产亚洲欧美日韩在线三区| JAPANESE18高潮喷水| 永久免费AV网站| 免费欧洲美女牲交视频| 奇米第四手机在线观看| 亚洲日本欧美日韩高观看| 48熟女高潮嗷嗷叫| 换着玩人妻HD中文字幕| 99久久国产综合精品女| 亚洲 欧洲 日产第一页| 国产美女遭强开双腿| 日本无遮挡吸乳视频免费观看| 无码国产精品一区二区免费 | 最沂2019中文字幕申影| 毛多水多肥胖老太婆| 高清撒尿HDTUBE| 1卡2卡3卡4卡免费| ΑV天堂在线观看免费| 国产成人精品曰本亚洲79| 日本一级婬片人妻| 免费无遮挡十八禁污污网站| 俺去俺来也在线WWW色官网| 久久青草资料网站| 野外性XXXFREEXXX| 人妻少妇一区二区三区| 一本大道一卡二卡三卡四卡在线观看| 韩国无码一区二区免费视频| 国产AV一二三无码影片| 抖音在线观看播放| 女性自慰网站免费观看| 亚洲欧美另类激情综合区 | 亚洲伊人成综合网| 直接看片的AV网址在线看片| 日韩精品一区二区三区中文| 小草影院在线观看播放视频| 内衣办公室| 日本乱人伦AV在线无码| 全班女同学吸我的精子| 人妻夜夜爽天天爽一区| 暖暖视频免费视频播放动漫| 天天爱天天做天天爽歪歪| 国产高清在线观看免费不卡| 不卡一卡二卡三卡四| 国产成人亚洲综合色婷婷| 午夜大片无码体验区| 中文毛片无遮挡高朝免费| 午夜d在线观看免费完整高清在线视频| 学生真实初次破初视频网站| 久久露脸国产精品WW| 毛一卡二卡三卡四卡| 亚洲国产欧美在线人成最新| 亚洲欧美日韩综合一区在线| 超级粉嫩学生自慰喷水| 日本网站一区免费观看| 欧美 日本 亚欧在线观看| 飘雪高清影视在线| 色欲色天香综合免费AV| CHINESE农村野外BBW| 2012中立字墓视频宗整版| 亚洲国产欧美在线人成最新| 70一80老太婆性视频| 伊人久久综在合线亚洲2019| 自拍偷自拍亚洲精品| 最近中文字幕2018国语中文字幕| 日本wvvw在线中文字幕| 依依成人精品视频在线观看| 朝韩女人与黑人牲交交| 日产在线播放视频在线观看| 啦啦啦啦啦视频资源免费| 窝窝影视午夜无码看片免费| 无码AV中文出轨人妻| 最新ZOOSKOOVIDEOS美国异类| 农村老熟妇乱子伦120秒热播|